Czy wiesz, że w trakcie pionowego nurkowania prototyp uzyskał prędkość lotu 829 km/h?

Opis techniczny samolotu F4U-1 (uzbrojenie)

Uzbrojenie tworzyło 6 karabinów maszynowych Colt-Browning M-2 kal. 12,7 mm zamocowanych w skrzydłach. Ich lufy montowano w następującej odległości od osi symetrii kadłuba: wewnętrzna - 2,51 m, środkowa - 2,69 m, zewnętrzna - 2,86 m. Masa karabinu maszynowego M-2 wynosiła 29 kg, szybkostrzelność 750 strzałów/min, masa pocisku 43 g, prędkość początkowa pocisku 800 m/min. Zapas amunicji po 391 naboi na każdy karabin maszynowy (brytyjskie Corsairy Mk. II miały po 375 naboi do każdego zewnętrznego karabinu maszynowego). Uzbrojenie wersji F4U-1C składało się z czterech działek M-2 kal. 20 mm. W Corsairach zmniejszano często zapas amunicji w celu zmniejszenia ich masy startowej. W wersji F4U-D można było podwiesić pod centropłatem dwie bomby po 454 kg, 727 kg lub nawet 908 kg na zaczepach Mk. 41. W ostatnich seriach F4U-1D można było podwieszać zamiast bomb 8 niekierowanych pocisków rakietowych kal. 127 mm pod skrzydłami. Myśliwiec F4U-1D zabierał także dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności 662 dm3 pod kadłubem. Zamiast bomb można było również podwieszać dwa wydłużone zbiorniki z napalmem.