Czy wiesz, że w lipcu 1944 roku koncern Brewster wycofał się z dalszej produkcji samolotów F4U?

Opis techniczny samolotu F4U-1 (usterzenie)

Usterzenie klasyczne o konstrukcji skorupowej. Usterzenie pionowe składało się ze statecznika i montowanego zawiasowo steru kierunku. Powierzchnia statecznika wynosiła 0,68 m2, steru kierunku 1,20 m2. Ster kierunkowy wychylał się w obie strony o kąt 25 stopni. Na sterze kierunku umieszczono klapkę wyważającą. Usterzenie poziome było wolnonośne, o zerowym wzniosie. Stery wysokości kryto płótnem (w późniejszych seriach warstwowym materiałem złożonym z cienkich warstw mahoniu i sklejki, osłoniętych folią aluminiową). Powierzchnia statecznika wynosiła 2,66 m2, steru wysokości 2,03 m2. Ster wysokości wychylał się 23 stopni ku górze i 17 stopni ku dołowi. Kąt zaklinowania usterzenia poziomego - 1,25 stopni. Na usterzeniu poziomym montowano klapki wyważające. Stateczniki usterzenia miały konstrukcję żebrową. Sterowanie odbywało się z kabiny sterownicą i pedałami za pośrednictwem układu linek.